Personaliseerimine | Grano

Personaliseerimine

Valmistame personaliseeritud trükiseid.

  • kaardid, kutsed
  • raamatud
  • konverentsi- või koolitusmaterjalid
  • kirjad
  • töölehed

Nimelised või muutuvate andmetega

Andmed palume esitada Exceli tabelina.

Numereerimine

Võimalik lisada trükistele numeratsioon.

  • piletid
  • kinkekaardid

Numbrite seeriad esitada vahemikuna või andmebaasina Exceli tabelis.