Personaliseerimine | Grano

Personaliseerimine

Kellele ei meeldiks saada nimelist kaarti, kutset või muud trükist.
Valmistame personaliseeritud trükiseid.

  • kaardid, kutsed
  • raamatud
  • konverentsi- või koolitusmaterjalid
  • kirjad
  • töölehed
  • voldikud

Nimelised või muutuvate andmetega

Andmed palume esitada Exceli tabelina.

Numereerimine

Lisame trükistele numeratsioon.

  • piletid
  • kinkekaardid

Numbrite seeriad palume esitada vahemikuna või andmebaasina Exceli tabelis.