Nõuded trükifailile | Grano

Nõuded trükifailile

Soovitame trükioriginaaliks PDF/X-1a standardile vastavat PDF faili.
Läbipaistvate kujundusobjektide puhul soovitame kasutada PDF/X-4 stardardile vastavat faili.

Olulisemad asjad, mida pdf-i puhul tuleks jälgida:
• värvid CMYK värviruumis
• piltide resolutsiooni sobivus valitud trükipaberiga (kaetud paber 300dpi)
• kasutatud fondid on failis kaasas
• trükise kujundus e. puhas formaat asub täpselt lehekülje keskel
• lõikevaru on igas servas võrdselt 3-5 mm
Soovitav on faili nimes näidata kui palju lõikevaru on jäetud.
• lõikemärke ega trükimärke ei ole lisatud
• enne meile saatmist on failid kontrollitud Adobe Acrobat Professional või Enfocus PitStop preflight-tarkvara abil
• faili nimi on tellimusega kergesti seostatav

Värvitoonide kontrollimiseks on võimalik tellida proovitrükis.

Kui trükise järeltöötlus eeldab voltimist, köitmist või stantsimist, saada failiga kaasa ka makett, mis välistab võimalikud arusaamatused.